فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

اختلالات فیزیولوژیک در میوه مرکبات

پرورش مركبات در جهان، ساليان دراز به صورت كشت بذري بوده و در نتيجه، تغييرات وسيعي از نظر صفات در بين آنها حاضل شده‌اند و دورگ‌هاي طبيعي فراواني در مركبات ديده مي‌شود

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

احداث باغ در اراضي شيبدار

با توجه به اینكه بیشتر زمینهای مستعد كشور ما در دامنه ها و كوهپایه ها قرار دارند و از طرفی دیگر چون ایران یك كشور بسیار مناسب از لحاظ تولید محصولات باغی است..

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات متقابل اكوسيستمهاي كشاورزي و اكو سيستمهاي طبيعي

با شروع فعالیتهای كشاورزی ، اكو سیستمهای كشاورزی در سراسر جهان ، اكوسیستمهای طبیعی را دگرگون كرده و جایگزین آنها شده اند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

تفاوت زراعی و تنوع نتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انسان و تامين انرژي

با افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی اکثر کشور ها با مشکل تامین انرژی روبرو هستند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل