فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

الکلیسم

1- مباحث مربوط به ترک الکل، نظریه‌ی فرآیند هماورد و پیوست پرسشنامه MAC-R از کتاب الکلیسم دکتر بهروز معبودیان 2- مباحث مربوط به متن اصلی (اینترنت) 3- و بالاخره تمام مباحث باقیمانده دیگر از کتاب خلاصه روان پزشکی کاپلان – سادوک می‌باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از الياف در آسفالت

امروزه راه يكي از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها مي‌باشد و از عوامل مهم روز است كه بحث هاي بسياري دارد و كنفرانسهاي مختلفي در رابطه با آن برگزار مي شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل