فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

آسیب شناسی بتن

ایران یكی از قدیمی ترین گاهواره های تمدن است و معماری و شهرسازی، دست كم از چهار هزار سال قبل در این سرزمین متداول بوده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل