فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم

در بحث ورزش و آلرژی دو سوال مهم مطرح است اول آنکه آیا ورزش باعث بروز آلرژی در فرد ورزشکار خواهد شد؟

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل