فایل های دسته بندی دندانپزشکی - صفحه 1

استفاده از لیگاچورهای الاستومریک در بستن آرچ وایر

در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل