فایل های دسته بندی فلسفه و منطق - صفحه 1

باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اومانیسم

اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به خود دیده است .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل