فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

اسكي

یكی از بازی های ورزشی زمستانی است. جای این بازی دامنه های پربرف كوه ها یا زمین های هموار پوشیده از برف های سنگین است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط قلب و ورزش کردن

بیماری‌ های قلب و عروق در ایران هنوز اولین علت مرگ و میر می‌باشد و در سال 500.000 قربانی می‌دهد. پیشگیری از این بیماری ‌ها یكی از مهمترین و اساسی ‌ترین فعالیت ‌های تحقیقاتی و پژوهشی طب زیستی و بهداشت اجتماعی امروز می‌باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر ورزش بر قلب و عروق

اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل