فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين

دمای ذوب یا محدوده دمای ذوب پلی پروپیلن، بسته به ساختار شیمیایی و خلوصش، در نظم فضایی مولکولی آن متغیر است. وجود كومونومرها با نبود نظم فضایی مولكولها، موجب كاهش دمای ذوب یا وسیع شدن محدوده ذوب می شود.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از نشا در توليد سبزيجات

سبزیجات حاصل از نشا را می توان زودتر از آنهایی كه از دانه روئیده اند، برداشت نمود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل