لیست فایل ها - صفحه 2

پایان نامه بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

عنوان : بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان قالب بندی : DOC فهرست مطالب : چکیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق قلمرو زمانی ،مکانی وموضوعی تعاریف، ا...

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

عنوان :بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکانقالب بندی :DOCفهرست مطالب :چکیدهفصل اوّل ( کلیات پژوهش )مقدمهبیان مسئلهاهداف پژوهشفرضیه پژوهشتعاریف متغیرهافصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژو...

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

عنوان :بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسرقالب بندی :DOCفهرست مطالب :فصل اول : کلیات پژوهشمقدمهبیان مسالهضرورت و اهمیت مسالهاهداف پژوهشفرضیات پژوهشپرسش های پژوهشمتغیر ه...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رضایت شغلی

عنوان : رضایت شغلی قالب بندی : DOC فهرست مطالب : مقدمه تعاریف رضایت شغلی ابعاد رضایت شغلی نظریه‌های رضایت شغلی نظریه بروفی نظریه کورمن نظریه پارسون نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ نظریه پورتر و لاولر عوامل مؤثر بر رضایت شغلی انگیزش ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین

عنوان : بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۲۵ تا ۴۰ سال قالب بندی : DOC فهرست مطالب : فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی پژوهش فرضیات پ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی

عنوان : تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور قالب بندی : DOC فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق چکیده نتایج بحث مقدمه مساله اهداف تحقیق هدف کلی اهداف فرع...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت فصل دوم پیشینه داخلی و خارجی مصاحبه کارشناس/ مصاحبه اکتشافی مقاله فصل سوم تحلیل نظری مدل نظری فصل چهارم روش شناسی تحلیل روش تحقیق جامعه آماری شیوه انتخاب واحد نمونه روش گردآوری فص...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلهاهداف تحقیقسوالات تحقیقفرضیات تحقیقضرورت و اهمیت موضوعمتغیرهای تحقیقتعاریف عملیاتیفصل دوممقدمهتعریف سلامت روانیجایگاه سلامت روانویژگی های سلامت روانمولفه کلیدی سلامت رواننگرشها در کار...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی